Despre noi

 

 AP Progrescim  este  o  organizaţie  patronală,  profesională,  independentă,  non-  guvernamentală,  non-profit  şi  apolitică,  constituită  în  baza  liberei  asocieri  şi  egalităţii  în  drepturi  a  patronilor  care  îşi  desfăşoară  activitatea  pe întrega rază administrativă a raionul Cimișlia.

O contribuţie majoră la reluarea activității a avut Confederaţia Naţională a Patronatului din RM, care a oferit asistenţă în cadrul Proiectului Dialogul social local pentru o mai  bună guvernare a pieţei muncii în RM, implementat în parteneriat şi cu suportul (Biroului pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale al) Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi finanţat de Guvernul Norvegiei.

Membru al AP Progrescim poate fi orice agent economic din raza teritorială administrativă a municipiului Bălţi indiferent de forma organizatorico-juridică, care şi-a exprimat voinţă de a adera la această organizaţie.